dich-vuChúng tôi cố gắng cung cấp các dịch vụ tốt nhất có thể, với sự quan tâm cao nhất về chất lượng, an toàn và sự hài lòng.

  1. Đồng cung cấp các thiết kế, công nghệ, thi công và quản lý các dự án liên quan đến môi trường với các đối tác chiến lược: Công ty TNHH Minh Tân Tiến, công ty TNHH Đầu tư xây dựng và Công nghệ môi trường Dương Nhật, công ty TNHH Thông Quan.
  2. Tư vấn và lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) theo quy định của pháp luật Việt Nam.
  3. Tư vấn lập phương án xử lý sự cố hoá chất theo quy định của pháp luật Việt Nam.