HOÁ CHẤT CƠ BẢN:

Hoá chất cơ bản dùng trong ngành công nghiệp tẩy rửa, xử lý nước, sản xuất giấy, thuỷ tinh, dệt nhuộm, thuộc da:

Tên Sản Phẩm
Công Thức
Hàm Lượng
Đóng Gói
Xuất Xứ
NaOH
99%
25 kg/bao
Trung Quốc
[Al2(OH)nCl6.nxH2O]m
31%
25 kg/bao
Trung Quốc
(C3H5ON)n
25 kg/bao
Anh
(C3H5ON)n
25 kg/bao
Anh
Na2SO4
99%
25/ 50 kg/bao
Trung Quốc
Na2CO3
99%
25/ 50 kg/bao
Trung Quốc
Na3PO4
98%
25 kg/bao
Trung Quốc
FeCl3
38%, 42%
xe bồn
Việt Nam
FeCl2
30%
xe bồn
Việt Nam
NaOH
32%, 45%
xe bồn
Việt Nam
NaClO
10%
xe bồn
Việt Nam
HCl
32%, 35%
xe bồn
Việt Nam
H2SO4
60%, 98%
xe bồn
Việt Nam
CH3COOH
99.85%
30 kg/can
Korea
HCOOH
85%
35 kg/can
BASF
H2O2
50%
30 kg/can
Thái Lan
Ca(OCl)2
70%
45/50 kg/thùng
Chlorine Nippon – Nhật Bản.
Chlorine Aquafit – Ấn Độ.
Chlorine Cá heo – Trung Quốc.

DANH MỤC PHỤ GIA XI MẠ

Tên Sản Phẩm
Đóng Gói
Xuất Xứ
I. PHỤ GIA KẼM KIỀM
PRIMION 240 BASE
25 Kg/can
Pháp
PRIMION 240 BRIGHTENER
25 Kg/can
Pháp
PRIMION PURIFIER 1
25 Kg/can
Pháp
PRIMION PURIFIER 2
25 Kg/can
Pháp
II. PHỤ GIA KẼM ACID
AQUAZINC WS 102 M
32 Kg/can
Ấn Độ
AQUAZINC WS 102 R
32 Kg/can
Ấn Độ
ZINCALITE CLZ 162 M
30 Lít/can
Ấn Độ
ZINCALITE CLZ 162 R
30 Lít/can
Ấn Độ
ZINCALITE CLZ 985 M
30 Lít/can
Ấn Độ
ZINCALITE CLZ 985 R
30 Lít/can
Ấn Độ
III. PHỤ GIA KẼM HỢP KIM NIKEN
A. HỆ KIỀM
PERFORMA 285 ADDITIVE K
25 Kg/can
Pháp
PERFORMA 285 ADDITVIE LCD
25 Kg/can
Pháp
PERFORMA 285 BASE
25 Kg/can
Pháp
PERFORMA 285 BRI UNIVERSAL
25 Kg/can
Pháp
PERFORMA 285 BOOSTER
25 Kg/can
Pháp
PERFORMA 285 NI-CPL
25 Kg/can
Pháp
PERFORMA 285 STARTER
25 Kg/can
Pháp
SPECTRA 977
33 Kg/can
Ấn Độ
NIKEL ADDITIVE 220
33 Kg/can
Ấn Độ
B. HỆ ACID
PERFORMA 560 ADDITIVE H
25 Kg/can
Pháp
PERFORMA 560 BRI
25 Kg/can
Pháp
PERFORMA 560 BASE
25 Kg/can
Pháp
PERFORMA 560 BASE MU
25 Kg/can
Pháp
IV. PHỤ GIA THIẾC
STANNOLUME BRIGHTENER
30 Lít/can
Ấn Độ
STANNOLUME CARRIER ADDITIVE
30 Lít/can
Ấn Độ
STANNOLUME NP
30 Lít/can
Ấn Độ
V. THỤ ĐỘNG
A. THỤ ĐỘNG TRẮNG XANH
FINIDIP 124
25 Kg/can
Pháp
FINIDIP 131
25 Kg/can
Pháp
FINIDIP 145
25 Kg/can
Pháp
TRICHROME HB 1700 C
35 Kg/can
Ấn Độ
TRICHROME HB 2700 C
30 Kg/can
Ấn Độ
B. THỤ ĐỘNG ĐEN
LANTHANE BLACK 740 PART A
25 Kg/can
Pháp
LANTHANE BLACK 740 PART B
25 Kg/can
Pháp
FINIDIP 728.2
25 Kg/can
Pháp
C. THỤ ĐỘNG VÀNG-NGŨ SẮC
GINTHOX 995
39 Kg/can
Ấn Độ
THICK LAYER PASSIVATION KT-200
25 Kg/can
Đức
LANTHANE 316
25 Kg/can
Pháp
LANTHANE 318
25 Kg/can
Pháp
D. THỤ ĐỘNG TRẮNG BẠC
FINIDIP SILVER ZN-NI
25 Kg/can
Pháp
HESSOPAS SILVER ZN-NI
25 Kg/can
Đức
E. THỤ ĐỘNG XANH TÍM
FINIDIP 128
25 Kg/can
Pháp
FINIDIP 128 CF
25 Kg/can
Pháp
VI. ĐÁNH BÓNG INOX
EPSS 2015
35 Kg/can
Ấn Độ
SURSEAL SS 715
35 Kg/can
Ấn Độ
VII. KEO
POST DIP 195
25 Kg/can
Pháp
POST DIP SURFACT 10
25 Kg/can
Pháp
FINIGARD 105
25 Kg/can
Pháp
FINIGARD 460
25 Kg/can
Pháp
FOM ZINTHIUM 302 L
25 Kg/can
Pháp
VIII. TẨY DẦU
STEELEX K20
25 Kg/can
Ấn Độ
GINBOND 812
25 Kg/can
Ấn Độ
GINBOND NS 35
30 Kg/can
Ấn Độ
PRESOL 7120
25 Kg/can
Pháp
PRELIK 1000
25 Kg/can
Pháp
IX. HÓA CHẤT CHỐNG BAY HƠI
GICTANE AAA
30 Lít/can
Ấn Độ
PICKLANE 50
25 Kg/can
Pháp
X. PHỤ GIA ANODE NHÔM
ALUMAL BRIGHT ETCH 235
25 Kg/can
Pháp
ALUMAL CLEAN 101
25 Kg/can
Pháp
ALUMAL CLEAN 115
25 Kg/can
Pháp
ALUMAL COLOR 890
25 Kg/can
Pháp
ALUMAL COLOR 891
25 Kg/can
Pháp
ALUMAL DEOX 436
25 Kg/can
Pháp
ALUMAL DEOX 443
25 Kg/can
Pháp
ALUMAL ELOX 557
25 Kg/can
Pháp
ALUMAL SEAL CS 968 L
25 Kg/can
Pháp
ALUMAL SEAL 902
25 Kg/can
Pháp
ALUMAL SEAL CS 968 F
25 Kg/can
Pháp
ALUMAL SEAL MTS 960
25 Kg/can
Pháp